Dette projekt er udarbejdet som en visualisering af Paris Aftalen 2015’s konklusion og en opfølgning af samme.

Projektet er udarbejdet af Jacob, Abinash, Denis og Anders, studerende fra Erhvervsakademi Aarhus på en Professionsbachelor i It-arkitektur.

Dette er et tværfagligt projekt på 1. semester, som skal illustrere forskellige kompetencer vi har lært i de forskellige fag.

Det kan derfor bruges til at give status opdatering på, hvordan landene hidtil enten har formindsket eller forøget CO2-udledningen.

Tilbage til hjemmesiden