196 lande har indgået en diplomatisk aftale om at reducere CO2 udslippet for vores fremtid

Men er vi på rette vej?

Fortæl mig mere om aftalen

Powered by team JADA
I December 2015 indgik 196 medlemslande i FN’s klimakonvention, også kaldet UNFCCC, en bindende juridisk klimaaftale - denne klimaaftale gik under navnet COP21, også kendt som Parisaftalen. Parisaftalen anses som værende et centralt skridt i den globale omstilling til en verden med lavere udledning af drivhusgasser.

For Paris Aftalen lød på, at der skulle ske en reduktion af drivhusgasudledningen med 40% i 2030 for de 196 medlemslande der indgik i FN’s klimakonvention i forhold til 1990.

Men er vi på rette vej?

40% skal udledningen af CO2 reduceres inden 2030. Dette kom 196 lande frem til da de indgik Paris aftalen - er dette stadig et realistisk mål eller skal vi skride til handling?